Thursday

10 hal yang menyebabkan orang mencintai Allah swt

Cintailah Allah, berusahalah untuk menggapai cinta-Nya. Menurut Ibnu Qayyim, ada 10 hal yang menyebabkan orang mencintai Allah swt:
1- Membaca Al-Qur’an dan memahaminya dengan baik.
2- Mendekatkan diri kepada Allah dengan solat sunat sesudah solat wajib.


3- Selalu menyebut dan berzikir dalam segala keadaan dengan hati, lisan dan perbuatan.
4- Mengutamakan kehendak Allah di saat berlawan dengan kehendak hawa nafsu.
5- Menanamkan dalam hati asma’ dan sifat-sifatNya dan memahami makna.
6- Memperhatikan kurnia dan kebaikan Allah kepada kita.
7- Menundukkan hati dan diri ke ribaan Allah.
8- Menyendiri bermunajat dan membaca kitab suciNya di waktu malam saat orang lelap tidur.
9- Bergaul dan berkumpul bersama orang-orang soleh, mengambil hikmah dan ilmu dari mereka.
10- Menjauhkan sebab-sebab yang dapat menjauhkan kita daripada Allah.

No comments: