Sunday

Allah berfirman:

“Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan dengannya,
Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan,
sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan,
Kami seksa mereka secara mengejut, maka ketika itu mereka berputus asa.
(Surah al-An’am 6: 44)

No comments: